LYRICS LOLOT BAND ALBUM NYUJUH LANGIT


NYUJUH LANGIT cpt Lolot Seurip irage idup di gumine Samian kedasarin melajah Ten wenten manusane mautama Samian meduwe kekirangan Sampunang bes sanget irage ngenehang Yening wenten kirang ring manah Iwang iragene anggen sesuluh Mangda sida ngarayaning malah Sampunang waneh yen kenehe sing neked Gedenang bayune sikiang pikayun.. Pasti nyidang Nyujuh Langit Nu ade buin mani sida pacang melajah Nu ade matan ai jagi nyunarin idup
NGUGUT JERIJI cpt Lolot beli tusing je lakar memaksa yening iluh nu sumandangsaye tekening tresna ane raseyang beli sujati wantah kapining adi sampun waneh beli ngelemesin ulian iluh liunan mekeneh apekeh liu mirib kuangan beli ane ten manut ring keneh adi beli merase sing ngelah ape sakewale de adi nyampahin dewek beli ne kadi puniki... beli nyudang ngai adi Ngugut Jeriji tegarang orahang ne raseyang adekeh rase adi ngajak beli apang tusing kambang keneh beline apang melah beli pacang memargi adi pasti nyesel yen sing ngajak beli, adi pasti ngugut jeriji
Post a Comment